En sort tatovering kan faktisk beskytte mod hudkræft


Det kom bag på forskerne, da de så resultaterne af deres eget forsøg, men den er god nok!

Så længe man holder sig til sort tatoveringsfarve, så er risikoen for allergier ikke særligt stor. Og så beskytter den tilsyneladende samtidig mod hudkræft. (Foto: Colourbox.com © ColourBox.com)

Af Susanne Vigsø Grøn

Stik imod forventningerne så viser et nyt forsøg med mus på hudafdelingens forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, at en sort tatovering mindsker risikoen for at udvikle hudkræft.

Forsøgets konklusion er klar:

FORSØGET

Forskningsenheden ved hudafdelingen på Bispebjerg Hospital har i et år haft 99 mus gående i fire forskellige kasser:

  • I én kasse havde musene fået en stor sort tatovering på ryggen. Og de blev belyst med UV-stråler et par timer om dagen dvs. den del af sollyset, som normalt udløser hudcancer.

  • I en anden kasse havde musene fået en stor sort tatovering på ryggen, men de blev ikke belyst med UV-stråler.

  • I en tredje kasse havde musene ingen tatovering på ryggen, og de blev belyst med UV-stråler et par timer om dagen.

  • Og i en fjerde kasse havde musene ingen tatovering på ryggen, og de blev ikke belyst med UV-stråler.

- Den sorte tatovering hæmmer forekomsten af soludløst hudkræft og virker dermed forebyggende. De mus, der var tatoverede, udviklede hudkræft i et mindre omfang end de mus, der ikke var tatoverede, siger professor, hudlæge og leder af Tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital Jørgen Vedelskov Serup.

Hudkræft hos mennesker er for 90 procents vedkommende udløst af solen.

- Så den bekymring, der har været fra myndighedernes side om, at tatoveringer kan være kræftfremkaldende, stemmer ikke overens med virkeligheden. Det viser dette forsøg i mus, som altså ikke kan bekræfte en sådan risiko, tværtimod.

Reduktionen i hudcancer kan ifølge Jørgen Vedelskov Serup muligvis forklares ved, at UVB-lys opsuges af sort pigment i huden, hvorved mindre lys kastes tilbage inde i huden og når overhudens celler, hvor hudcancer opstår.

Et overraskende resultat

Forskerne blev overraskede over resultaterne, fordi forventningen var, at de tatoverede mus i højere grad ville få hudkræft, især fordi den tatoveringsblæk, der blev brug i forsøget, er forbudt i Danmark af Miljøstyrelsen.

Blækket indeholdt oven i købet et teoretisk cancerstof kaldet BaP.

Men er det realistisk, at tatovering heller ikke giver hudcancer hos mennesker?

- Nej, heller ikke hos tatoverede mennesker ses øget forekomst af hudcancer ud fra medicinske opgørelser og ud fra omfattende erfaring i Tatoveringsklinikken, siger Jørgen Vedelskov Serup.

Hudafdelingen på Bispebjerg Hospital har brugt 99 mus for at undersøge tatoveringers betydning for hudkræft. (© Bispebjerg Hospital)

- Siden åbningen af klinikken i 2008 har vi haft lidt over 400 patienter, og ikke én eneste af dem har haft cancer. Der kommer cirka et par nye tilfælde af tatoveringskomplikationer om ugen.

Allergi og infektion

Patienterne på Tatoveringsklinikken kommer i alt overvejende grad med allergier og infektioner. Allergierne sker primært i forbindelse med den røde tatoveringsfarve. Alene den gruppe udgør en tredjedel af alle tilfældene. Det er et væsentligt og virkeligt problem.

- Vi har ikke set hudkræft hverken soludløst eller af anden grund opstået i en tatovering og relateret til pigmentet, understreger Jørgen Vedelskov Serup.

Sat på spidsen kan diskussionen ligefrem vendes 180 grader, fra risiko til fordel:

- På det helt teoretiske plan og med et gran af humor kunne man ligefrem foreslå, at patienter med særlig risiko for soludløst cancer og hudskade blev tatoveret sorte i risikoområdet – det kunne fx være ældre skaldede mænd, der med fordel kan få sig en stor sort tatovering lige midt på issen. Så længe den er sort, er risikoen for allergi ikke stor.


0 visninger